Kompanija SS ALGA d.o.o.  je osnovana  2012. godine sa vizijom da postanemo vodeća kompanija za sakupljanje, transport, pripremu sekundarnih sirovina i dalju prodaju.

SS ALGA d.o.o. je specijalizovana za obavljanje poslova otkupa svih vrsta sekundarnih sirovina, kao i plasman istih.

ARMATURNO ŽELJEZO

Naša firma je generalni zastupnik za Crnu Goru željezare KURUM INTERNATIONAL SH.A. Elbasan, Albanija.

U prodajnom programu imamo širok asortiman betonskog željeza na veliko,  u obliku šipke, rebrastog i glatkog kotura.

  • Betonsko željezo u obliku šipke od ø 8 do ø 32, L=12m, za veće porudžbine L=14m;
  • Betonsko željezo u rebrastom koturu od ø 8 do ø 16;
  • Betonsko željezo u glatkom koturu od ø 6 do ø 12;

Otkup sekundarnih sirovina

SS ALGA d.o.o. je specijalizovana za obavljanje poslova otkupa svih vrsta sekundarnih sirovina, kao i plasman istih.

Armaturno željezo

Naša firma je generalni zastupnik za Crnu Goru željezare KURUM INTERNATIONAL SH.A. Elbasan, Albanija.

Armaturne mreže

Poprečno nosive i obostrano nosive, R i Q-mreže. Vršimo distribuciju armaturnih mreža na veliko.

Transport

Naša kompanija pruža usluge prevoza različitih vrsta roba u unutrašnjem i  međunarodnom transportu širom Evrope, sa akcentom Turska – Crna Gora.

CERTIFIKATI

Otkupni centar Tuzi ( Podgorica ): 07:30 – 17:00h

Otkupni centar Nikšić: 07:30 – 18:00h