O nama

Kompanija SS ALGA d.o.o.  je osnovana  2012. godine sa vizijom da postanemo vodeća kompanija za sakupljanje, transport, pripremu sekundarnih sirovina i dalju prodaju.

Djelatnost preduzeća orjentisana je na izvanrednu poslovnu saradnju sa velikim brojem dobavljača, kako fizičkih tako i pravnih lica na području cijele Crne Gore I šire.

Specijalizovani smo za obavljanje poslova sakupljanja, transporta, prerade, klasifikacije neopasnog otpada ( gvožđe, bakar, mesing, aluminijum, prohrom, kablovi, bronza, cink, olovo i drugi)  i opasnog otpada ( automobili, ulja, akumulatori, filteri, elektronski otpad i ostalo).

Najveći dio proizvoda se plasira na  tržište Evrope (75%). Povjerenje su nam ukazali  naši kupci iz Albanije, Turske, Italije, Srbije, Slovenije, Velike Britanije, Holandije, Njemačke, Mađarske, Poljske….